Reglement NK snelschaken clubteams

Index  < Vorige  Volgende >

Wijzigingen voorbehouden!

1 Algemeen

 1. Er wordt gespeeld volgens de FIDE regels voor snelschaak, tenzij dit reglement anders voorziet. Artikel B4 van aanhangsel B. Regels voor Snelschaak is van toepassing
 2. De bedenktijd bedraagt 5 minuten per persoon per partij.

2 Groepen

 1. Er wordt gespeeld in drie gescheiden groepen.
 2. Tot de A-groep worden alle teams toegelaten.
  Tot de B-groep worden alleen teams toegelaten met een gemiddelde rating (indien 5 spelers, hoogste 4 ratings van een team!) van 2100 of lager.
  Tot de C-groep worden alleen teams toegelaten met een gemiddelde rating (indien 5 spelers, hoogste 4 ratings van een team!) van 1800 of lager.
 3. Alle spelers van het team moeten lid zijn van de inschrijvende vereniging (extern voor de club uitkomen is niet verplicht!).
 4. Voor het bepalen van genoemde gemiddelde rating worden achtereenvolgens gebruikt:
  1. de FIDE-snelschaakrating
  2. indien deze niet beschikbaar is; de FIDE-rapidrating
  3. indien deze niet beschikbaar is; de (gewone) FIDE-rating
  4. indien deze niet beschikbaar is; de KNSB-rating
 5. De winnaar van de A-groep mag zich Nederlands Kampioen Snelschaken voor Clubteams 2019 noemen.
 6. Groepen kunnen worden samengevoegd indien het aantal deelnemende teams daartoe aanleiding geeft.

3 Opstelling van de spelers

 1. Een team bestaat uit 4 spelers die gelijktijdig een wedstrijd spelen. Een vijfde speler mag als reserve aan het team worden toegevoegd. Alle spelers moeten lid zijn van de betreffende vereniging.
 2. Van de opgegeven bordvolgorde mag niet worden afgeweken. Wanneer één van de basisspelers niet aan een wedstrijd deelneemt, speelt de reservespeler op het 4e bord.
 3. Elke speler is maar speelgerechtigd voor één team.

4 Verloop van de wedstrijden

 1. Elke (dubbele) ronde bestaat uit twee wedstrijden, die direct na elkaar worden gespeeld.
 2. De eerste wedstrijd heeft het eerstgenoemde team wit aan bord 2 en 4, de tweede wedstrijd aan bord 1 en 3.
 3. De matchpunten worden voor beide wedstrijden apart bepaald.

5 Indeling

 1. Er wordt gespeeld volgens Zwitsers systeem. De indelingen worden met de computer of handmatig gemaakt op basis van matchpunten, bordpunten en lotingsnummer. Om het toernooiverloop te bespoedigen kan op basis van een verouderde stand (na-ijlend Zwitsers) worden ingedeeld, maar niet in de slotronde.
 2. De toernooileiding kan van het bovenstaande afwijken als dit wenselijk wordt geacht voor een goed toernooiverloop.

6 Aanwezigheid

 1. Het toernooi wordt geopend om 10.15 uur; de eerste ronde begint om 10.30 uur. Ingeschreven teams dienen zich voor 10.00 uur aan te melden.
 2. Indien een team te laat is voor de eerste ronde, zal dat team daarvoor een reglementair verlies toegekend krijgen. Indien een team ook bij aanvang van de tweede ronde nog niet aanwezig is, zal het uit de stand worden verwijderd.
 3. Van het hierboven gestelde kan uitsluitend worden afgeweken, indien de organisatie tijdig van de vertraging op de hoogte is gebracht middels een aan de teamleider bekend gemaakt telefoonnummer. In dat geval zal het team voor elke afwezige ronde een reglementair verlies toegekend krijgen.

7 Prijsverdeling

 1. Geldprijzen worden gedeeld, indien meerdere teams hetzelfde aantal match- en bordpunten hebben behaald.
 2. Voor het bepalen van de winnaars van een beker of andere niet-deelbare prijs worden de volgende criteria gehanteerd:
  a. Het aantal behaalde matchpunten
  b. Het aantal behaalde bordpunten
  c. Het onderling resultaat
  d. De weerstandspunten
  e. De Sonneborn-Berger punten
  f. Loting
 3. Niet bij de prijsuitreiking opgehaalde prijzen vervallen aan de organisatie.

8 Onreglementaire zetten en vlagval

 1. Bij een onreglementaire zet kan de tegenstander de winst claimen door de klokken stil te zetten vóór hij zelf een stuk heeft aangeraakt.
 2. Tijdens de partij grijpt een arbiter niet in bij onreglementaire zetten. Ook als hij het vallen van een vlag waarneemt, meldt hij dit niet.
 3. Vlag claimen wordt gedaan door het stilzetten van de klok, de claim wordt toegekend als de claimer's eigen bedenktijd nog niet verstreken is.
 4. Als beide vlaggen zijn gevallen, is de uitslag remise.

9 Aanvullende Bepalingen

 1. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te worden. Het afgaan van een mobiele telefoon in de speelzaal zal worden geïnterpreteerd als hinderen van de tegenstander en zal leiden tot verlies van de betreffende partij. Indien iemand absoluut noodzakelijk bereikbaar moet zijn, kan contact worden opgenomen bij de wedstrijdleiding.
 2. Roken in de speelzalen is niet toegestaan.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.
 4. Tegen een beslissing van de wedstrijdleider kan beroep worden aangetekend bij de toernooileiding, die bindend uitspraak doet.

Opmerkingen