Toekomst SGS/KNSB competitie: Op de schop?

2015-08-31

Index  < Vorige  Volgende >

Er zijn in de schaakwereld plannen om de competitiestructuur mogelijk op de schop te gooien. In een notedop komt het erop neer dat de landelijke KNSB-competitie en de regionale SGS-competitie volledig los van elkaar komen te staan. Je zou dus in de toekomst zowel in de KNSB (op zaterdag) als in de SGS (doordeweeks) kunnen spelen. Onderstaand een uitgebreidere uitleg, de tekst is afkomstig uit SGS-competitiemailing 84, zie http://www.sgs-schaakbond.nl/?p=2107.

Het bestuur hoort graag hoe hier binnen EP over wordt gedacht. Reacties mogen in direct onderaan deze pagina, of evt. per mail naar de wedstrijdleider extern (Dion de Graaf).

 

Toekomst competitiestructuur

Afgelopen voorjaar zijn competitieleiders van verschillende regionale bonden met de KNSB om tafel gaan zitten om te praten over het competitielandschap. Een terugkerend punt – zeker ook bij de SGS – is de wens van spelers en verenigingen om vaker te mogen spelen. Om competitievervalsing tegen te gaan worden in de meeste bonden, waaronder SGS, beperkingen opgelegd voor het spelen in zowel de eigen competitie als in de KNSB-competitie. Uit een tweede bijeenkomst, die in juni in iets kleinere kring werd gehouden, is een plan naar voren gekomen om aan deze wens invulling te kunnen geven. Belangrijke gedachte hierbij is het loskoppelen van speelmoment (zaterdag/doordeweeks) aan speelniveau (landelijk/regionaal).

De hoofdpunten van dit plan zijn als volgt:

De SGS is één van de initiatiefnemers en voorstanders van dit plan, dat binnen meerdere andere bondsbesturen reeds op bijval kan rekenen. Er moeten nog zaken worden uitgewerkt, zoals de beoogde piramidevorm van de landelijke competitie (hoeveel 4e en lagere klassen) en de vraag per welk seizoen de wijzigingen zouden kunnen ingaan – dit zou 2017/2018 kunnen zijn, maar ook een seizoen eerder wordt niet onmogelijk geacht.