Even voorstellen: Technische Commissie

2015-06-18

Index  < Vorige  Volgende >

Onlangs heeft het bestuur ons – Henk Vedder, Arie van de Hoogen, Dion de Graaf, Hans de Vries en Jan-Matthijs van Leeuwen – benoemd in de technische commissie. In dit stukje vertellen we wat de bedoeling is van deze commissie en hoe wij dat proberen te bereiken. Op die manier is ieder clublid op de hoogte. Bovendien kan iedereen ook meedenken. We stellen het op prijs als je je mening en ideeën laat weten.

Het doel van de technische commissie is om het schaakniveau van En Passant te verbeteren. Dit geldt zowel voor de teams van de vereniging als voor de individuele leden. We doen dat door:

  1. Na te denken en besluiten te nemen over de samenstelling van de diverse teams

  2. Evenementen te organiseren om het spelpeil van de leden en de teams te verbeteren

Over beide punten volgen hieronder een paar van onze ideeën.

1.      Samenstelling teams

Op dit moment zijn er vijf teams actief in externe competities (KNSB of SGS), plus een viertal en twee bekerteams. Bepalend voor de samenstelling is in de eerste plaats de doelstelling die we met deze teams hebben. Het scheelt nogal of je hogerop wilt komen of vooral recreatief schaakt. Ook opleiding of groeimogelijkheden voor zich ontwikkelende spelers kunnen een rol spelen.

Vanwege de sponsoring neemt het eerste team een bijzondere plaats in. Het is ook het enige team dat KNSB speelt. En Passant 1 heeft de afgelopen jaren om het landskampioenschap gespeeld en zal dat in de nabije toekomst blijven doen. De TC gaat nadenken over de mogelijkheden voor ambitieuze spelers om zich voor het eerste team te kunnen kwalificeren. We hopen dat dit spelers stimuleert om zich te ontwikkelen en wellicht ook spelers van buiten aantrekt.

Ook voor het tweede team hebben we een ambitieuze doelstelling geformuleerd. Komend seizoen speelt het tweede in de eerste klasse SGS. Graag zien we dit team over maximaal vier jaar in de KNSB spelen. Dit betekent dat er in die tijd twee keer gepromoveerd moet worden.
Om dit te kunnen, moet het tweede duidelijk sterker worden. Vandaar dat we naast een aantal sterkere schakers uit onze vereniging een plek willen geven aan jonge spelers van wie we verwachten dat ze de komende tijd aanzienlijk zullen groeien. Eén of twee plaatsen binnen het tweede zouden verdiend kunnen worden door kwalificatiewedstrijden.

Het derde team is het zogenaamde ‘dinsdag’-team. Het verschil tussen het vierde en vijfde team is, dat het vijfde naast de sportieve functie ook een rol heeft als podium voor beginnende schakers.

2.      Evenementen

Graag willen we het aantal activiteiten uitbreiden om het spelpeil omhoog te brengen. Naast de gewaardeerde vrijdagtrainingen door Richard denken we o.a. aan:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen de vereniging kan weten waarover we nadenken en welke besluiten we nemen. We zullen ons best doen om daarover op tijd, open en helder te communiceren. Bovendien nodigen we iedereen uit om te reageren. Jullie ideeën zijn welkom.

De Technische Commissie: Henk, Dion, Arie, Hans en Jan-Matthijs